top of page

Individuele
gesprekken

Tijdens onze gesprekken gaan we één op één aan de slag. We bespreken wat je bezighoudt, welke obstakels er op je pad liggen en hoe we een route kunnen uitstippelen om de nodige veranderingen teweeg te brengen. Samen zoeken we naar praktische handvaten en oplossingen voor jouw specifieke situatie.

Indien daar nood aan is kan er samen beslist worden om je partner, ouders of anderen uit te nodigen deel uit te maken van één of meerdere sessies. 

Individuele gesprekken


Tarief: €55

Duurtijd: 50 à 60 min

Samen
gesprekken
    
Willen jullie als koppel in gesprek gaan? Is het zinvol dat jullie als gezin systematisch samenzitten om jullie doelen te bereiken? Is het goed om met een groep rond de tafel zitten? 

Soms loopt er iets niet vlot op relationeel niveau (in de ruime zin van het woord). Door met alle betrokken partijen aan de slag te gaan zorgen we ervoor dat iedereen uitgenodigd wordt om positief mee te werken aan het verbeteren van de situatie. Samen zoeken we naar haalbare oplossingen voor de problemen die op tafel liggen.

Koppeltherapie

Gezinstherapie
Groepsgesprekken

Tarief: €70

Duurtijd: 1u 15min

Andere
begeleiding

Naast de gebruikelijke sessies in mijn praktijk is het ook mogelijk om andere ondersteuning te krijgen. Dit kan gaan over gesprekken met derden (school, werkgevers,...), sessies op locatie maar ook administratieve ondersteuning zoals het opstellen van een verslag. 

Voel je vrij om me te contacteren met mogelijke vragen die je hebt. We maken dan eerst duidelijke afspraken over wat je nodig hebt, wat er mogelijk is en welke kost hier aan verbonden is.

Therapeutisch verslag

Schoolgesprek
Huisbezoek
...


Tarief: €55 per uur

Verplaatsingskosten: €0,30/km

Duurtijd: te bespreken

01.

Niets zo erg als wanneer je als ouder opmerkt dat jouw kind zich niet goed in zijn of haar vel voelt. Het is echter als kind niet altijd even gemakkelijk om je gevoelens en ideeën goed onder woorden te brengen of ze te vertellen aan de mensen die het dichtst bij je staan. Een therapeut kan een luisterend oor en nieuwe inzichten aanbieden. Tal van thema's kunnen aan bod komen:

 • perfectionisme        

 • faalangst

 • woedeaanvallen

 • conflicthantering

 • omgaan met stress

 • omgaan met verlies

 • angsten

 • ...

Therapie hoeft niet altijd een serieus gesprek te zijn waarbij je stijf tegenover elkaar zit. We gaan op een speelse wijze op zoek naar de dingen die je kind bezighouden en welke uitdagingen ze zelf ervaren. Dat kan gaan van tekenen, iets bouwen, relaxatieoefeningen, samen spelletjes spelen of zelfs buiten in het gras praten over de dingen terwijl we naar de wolken staren. Samen gaan we op zoek naar een therapievorm die bij je kind aansluit.
 

Heb je als ouder zelf twijfels over hoe je thuis je kind het beste kan ondersteunen dan kan ook opvoedingsondersteuning een deel uitmaken van het traject. Tijdens een eerste gesprek brengen we in kaart welke uitdagingen jij en je kind ervaren en hoe we in de volgende sessies daar het best samen mee aan de slag kunnen gaan.

 

Bij een vermoeden dat er medische oorzaken zijn die uitgespit moeten worden of dat er andere gespecialiseerde hulp nodig is zullen we dit samen bespreken en help ik je graag verder met het vinden van de juiste hulpverlener.

02.

De weg naar volwassenheid zit vol met uitdagingen. Als tiener word je voortdurend geconfronteerd met nieuwe situaties en tal van keuzes. Naar welke school zal je gaan? Wat wil je later worden? Hoe ga je om met overbezorgde ouders? Hoe los je een ruzie op met je beste maatje? Soms lijk je wel een vat vol vragen maar kan je de juiste antwoorden niet vinden. Door in gesprek te gaan zoeken we naar de mogelijke antwoorden en praktische handvaten voor de vragen waar je mee zit;

 • identiteitscrisis

 • conflicthantering

 • angsten

 • relaties

 • donkere gedachten

 • omgaan met stress

 • omgaan met verlies

 • ...

Tijdens onze gesprekken sta jij centraal. Ik ben er om naar jou te luisteren en jouw noden en uitdagingen in kaart te brengen. Vanuit een sfeer van veiligheid en vertrouwen gaan we op zoek naar die dingen die jij wil en kan bereiken in het leven. Jij beslist welke stappen we zetten en welke personen daar eventueel bij betrokken worden. 

 

Ervaar je voornamelijk uitdagingen in de omgang met je ouders of met school? Indien gewenst kunnen we ook samen met je ouders of school samenzitten om zo tot een gezamelijke oplossing te komen.  Bij een vermoeden dat er medische oorzaken zijn die uitgespit moeten worden of dat er andere dingen spelen waar je best een expert voor raadpleegt dan zullen we dit samen bespreken en help ik je graag verder met het vinden van de juiste hulpverlener.

03.

Het leven zit vol verrassingen. Soms zijn dat hele prettige dingen die je voor eeuwig koestert als mooie herinneringen. Soms verschijnen er echter ook hindernissen op je levenspad die je uit je lood slaan.  Bepaalde gebeurtenissen in je leven kunnen een sterke impact hebben op je dagelijks functioneren;

 • echtscheiding

 • verlies

 • stress op het werk

 • financiële problemen

 • ziekte

 • traumatische ervaringen

 • ...

Soms zijn het niet dingen die je overkomen die het leven lastig maken maar zit je met bepaalde vragen over jezelf en hoe je omgaat met anderen, met situaties of met bepaalde gedachten die je hebt. Mogelijk zit je hoofd vol vragen en vind je niet de juiste antwoorden op de gedachten die spoken door je hoofd. Je ervaart misschien uitdagingen op het vlak van:

 • perfectionisme

 • angsten

 • communicatie

 • verslaving

 • het aangaan van relaties 

 • woede en agressie

 • ...

Als oplossinggericht therapeut ga ik samen met jou kijken hoe je de uitdagingen in je leven het hoofd probeert te bieden. We gaan op zoek naar de sterktes in jouw huidige aanpak maar ook naar de sterktes in jezelf en je omgeving. We kijken naar de dingen die je helpen en voor welke gedachten en gedragingen we betere alternatieven kunnen zoeken. Iedere persoon en situatie is uniek en dus is het de bedoeling dat we samen op zoek gaan naar concrete oplossingen die voor jou werken en waar jij je comfortabel bij voelt.

Vragen?
Contacteer mij

Vlaschaard 11B, 9090 Melle
swennen.ogtherapeut@gmail.com  |  Tel: 0474878918

Bedankt. Ik neem spoedig contact met je op.

bottom of page